รายการบทความและสื่อต่างๆ

images/file/2021-02-121613067776.php images/file/2021-02-121613067569.php

ติดต่อสอบถาม:
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ชั้น 3 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ
ต. ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/ แฟกซ์  043-202-155
หมายเลขภายใน 42178, 42179 และ 42180
อีเมล: orip@kku.ac.th

Facebook เข้าสู่ระบบ
copyright © 2019 Coordination Center of the Royal Innitiative Projects, KKU . All right reserved.